Упутство за уношење активности у сврху формативног оцењивања 

Ово упутство за уношење активности у есДневник систем је урађено у складу са упутством Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије о обавезном формативном оцењивању ученика за време ванредног стања услед епидемије ЦОВИД-19.