садржај можете прегледати у уграђеном делу или на линку

 

 

Комплекс вежби обликовања - линк ка документу

Због примене наставе на даљину, користимо посредно показивање вежби обликовања помоћу цртежа.

Дозирање – број понављања  сваке вежбе  8 – 10 пута за ученике петог разреда, док ученици седмог и осмог разреда, сваку вежбу понављају 10-12 пута. Током вежбања водити рачуна о почетном положају, амплитуди покрета, држању тела, брзини покрета и симетричности кретања екстремитета.

Комплекс вежби обликовања радити свакодневно, са паузама између вежби, за предах и опуштање.

Вежбе обликовања, наравно, радите у спортској опреми и немојте заборавити на личну хигијену.Због примене наставе на даљину, користимо посредно показивање вежби обликовања помоћу цртежа.

Дозирање – број понављања  сваке вежбе  8 – 10 пута за ученике петог разреда, док ученици седмог и осмог разреда, сваку вежбу понављају 10-12 пута. Током вежбања водити рачуна о почетном положају, амплитуди покрета, држању тела, брзини покрета и симетричности кретања екстремитета.

Комплекс вежби обликовања радити свакодневно, са паузама између вежби, за предах и опуштање.

Вежбе обликовања, наравно, радите у спортскиј опреми и немојте заборавити на личну хигијену. 

Провера нивоа усвојености вежби биће релизована преко видео записа.Родитељи су у обавези да деци омогуће довољно безбедног простора за вежбање, пруже додатну подршку током вежбања и контролишу редован рад.

За даља упутства и нове задатке пратите сајт Школе, а за евентуална питања и консултације са наставником физичког васпитања, ученици могу користити електронску адресу   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.